Internship/Trainee USA

Program wymiany kulturowej, umożliwiający studentom z całego świata podjęcie legalnej pracy w USA w okresie wakacyjnym oraz podróżowanie po Stanach Zjednoczonych po jej zakończeniu.
Wyślij swoje zgłoszenie

Opis programu

Program Internship/Trainee
Internship jest to program przeznaczony dla studentów lub absolwentów, którzy ukończyli naukę w przeciągu 12 miesięcy. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane, a maksymalny czas trwania programu wynosi 12 miesięcy.

Trainee jest to program przeznaczony dla absolwentów studiów stacjonarnych lub zaocznych będących powyżej 12 miesięcy od daty obrony i posiadających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (zgodnego z kierunkiem studiów i praktyk). Program jest również przeznaczony dla osób, które ukończyły szkołę średnią i posiadają minimum 5 lat doświadczenia zawodowego. Maksymalny czas trwania programu wynosi 18 miesięcy. Jedynie w dziedzinach takich, jak: Hotelarstwo, Turystyka, Zarządzanie Restauracją, Rolnictwo, Leśnictwo i Rybołóstwo, czas trwania programu jest ograniczony do 12 miesięcy.

Program Internship/Trainee nie jest ofertą stałej pracy w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym podczas trwania praktyk uczestnik nie może zmienić praktykodawcy (poza wyjątkowymi przypadkami i za zgodą organizacji sponsorującej). Nie może także podjąć innej lub dodatkowej pracy. Na program wyjeżdża się na wizie J-1, więc istnieje możliwość podróżowania po USA (maksymalnie do 30 dni po skończeniu praktyk i oczywiście bez podjęcia pracy w tym okresie).

Program Internship/Trainee trwa przez cały rok, można więc wyjechać w dowolnym czasie.

Współpracujemy z amerykańskimi organizacjami sponsorującymi, które posiadają wieloletnie doświadczenie w opiece nad osobami wyjeżdżającymi na programy do USA.

Praktyki
Większość praktyk jest płatna, a niektóre są nieodpłatne. Zależy to od firmy oferującej praktyki.
W przypadku praktyk płatnych wynagrodzenie  uzależnione jest od miejsca i charakteru wykonywanej pracy. W przypadku praktyk niepłatnych bądź płatnych mniej niż $750 na miesiąc, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia o posiadaniu odpowiednich środków finansowych na koncie ( $750 pomnożone przez ilość miesięcy całego pobytu na terenie USA). Może też przedstawić  list od osoby, która zapewni wystarczające środki finansowe na utrzymanie uczestnika podczas pobytu w Stanach.

Minimalny wymiar pracy, jaki praktykodawca powinien zapewnić to 32 godziny tygodniowo.

Praktyki mogą odbywać się w następujących dziedzinach:

 • Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo.
 • Kultura i sztuka.
 • Edukacja, nauki społeczne,  biblioteka i doradztwo.
 • Turystyka i hotelarstwo.
 • Media informacyjne i komunikacyjne.
 • Zarządzanie, biznes, handel i finanse.
 • Administracja publiczna i prawo.
 • Nauki: inżynieria, architektura, matematyka i przemysł.

Ograniczeniom podlegają jedynie następujące dziedziny:

 • Wykluczenie możliwości praktykowania na pozycjach dla pracowników niewykwalifikowanych, np. malarz, kelner, kierowca.
 • Nauki medyczne i pokrewne (w tym weterynaria) – zakaz bezpośreniego kontaktu z pacjentem.
 • Pedagogika i edukacja – zakaz nauczania.
Samodzielne poszukiwanie praktyk
Samodzielnie poszukiwanie praktyk w USA jest najlepszym rozwiązaniem dla osób, które ukończyły studia z dziedzin mniej popularnych, jak np. sztuka czy archeologia. Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji, z jakiej dziedziny mają to być praktyki. Następnie należy przygotować dobre i profesjonalne CV oraz list motywacyjny. Ważne jest również ocenienie swojego poziomu języka angielskiego – praktyka wymaga znajomości angielskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym, aby móc porozumieć się z ludźmi w miejscu praktyk i nie tylko.

Najlepszym źródłem poszukiwania praktyk jest zazwyczaj samodzielne nawiązywanie kontaktów
z praktykodawcami podczas pobytów w USA w celach turystycznych bądź na programach typu Work & Travel. Można również skorzystać z pomocy rodziny lub znajomych, którzy przebywają w Stanach (jeśli się takich posiada). Inną opcją jest poszukiwanie praktyk przez wyszukiwarki internetowe
i ogłoszenia w sieci.

Warto napisać praktykodawcy także kilka słów o programie, w którym uczestnik bierze udział. Można napisać o tym, że program jest sponsorowany przez amerykańską fundację akredytowaną przez Departament Stanu i praktykodawca będzie zobowiązany podpisać plan praktyk (zawierający informacje o zakresie obowiązków, wysokości stawki i wymiarze godzin praktyk). Warto zaznaczyć, że zainteresowanie dotyczy płatnych praktyk, chyba, że nie jest to warunek istotny dla uczestnika.

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi uczestnik będzie musiał odbyć (telefoniczną lub przez Skype’a) rozmowę kwalifikacyjną. Warto dobrze się do niej przygotować, czyli poznać firmę, w której odbędą się praktyki oraz zastanowić się nad ewentualnymi pytaniami do praktykodawcy. Najważniejsze, aby uczestnik praktyk nie był zestresowany, ale pogodny i uśmiechnięty, gdyż Amerykanie zwracają na to uwagę.

Dziedziny praktyk
Praktyki mogą odbywać się w następujących dziedzinach:

 • Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo.
 • Kultura i sztuka.
 • Edukacja, nauki społeczne,  biblioteka i doradztwo.
 • Turystyka i hotelarstwo.
 • Media informacyjne i komunikacyjne.
 • Zarządzanie, biznes, handel i finanse.
 • Administracja publiczna i prawo.
 • Nauki: inżynieria, architektura, matematyka i przemysł.

Ograniczeniom podlegają jedynie następujące dziedziny:

 • Wykluczenie możliwości praktykowania na pozycjach dla pracowników niewykwalifikowanych, np. malarz, kelner, kierowca.
 • Nauki medyczne i pokrewne (w tym weterynaria) – zakaz bezpośreniego kontaktu z pacjentem.
 • Pedagogika i edukacja – zakaz nauczania.

Opcje programu

Self Placement
Program skierowany jest do osób, które mają już zapewnione miejsce praktyk w Stanach Zjednoczonych.

Uzupełniony Formularz DS-7002 dotyczący planu praktyk musi być złożony wraz z innymi dokumentami aplikacyjnymi. Osoby z niekompletną lub niewystarczającą zawartością planu praktyk poniosą opłatę $150 za pomoc przy uzupełnieniu takiego planu.

Full Placement
Program skierowany jest do osób, które chcą wybrać miejsce praktyk w USA za pomocą naszego biura (miejsca praktyk oferują organizacje sponsorujące, z którymi współpracujemy).

Zainteresowane osoby muszą zgodzić się na dane warunki udziału w programie, przejść rozmowę kwalifikacyjną z praktykodawcą i zarezerwować konkretne miejsce praktyk. Oferujemy praktyki
w renomowanych firmach amerykańskich, które gościły już uczestników programu w przeszłości lub chcą być praktykodawcami.

Krok po kroku

Zakwaterowanie i ubezpieczenie

Organizacja sponsorująca pomoże w znalezieniu zakwaterowania uczestnikowi przed jego przybyciem. Podczas pobytu na programie Internship/Trainee uczestnik samodzielnie opłaca koszty mieszkania i wyżywienia. Przy dłuższych praktykach (powyżej pół roku) można wynająć odpowiednie dla siebie mieszkanie. O ewentualnej zmianie adresu koniecznie należy poinformować organizację sponsorującą.

 

 

Ponadto organizacja sponsorująca zapewnia ubezpieczenie medyczne i od wypadków w terminie podanym na formularzu DS-2019. Uczestnik jest zobowiązany za zorganizowanie własnego ubezpieczenia za każdy dodatkowy okres czasu, podczas którego pozostaje na terytorium USA.

Koszty programu

Koszty programu uzależnione są od określonego amerykańskiego sponsora.

CETUSA

CETUSA Self Placement Program

CETUSA Self Placement Program

FEE (excluding medical Insurance or SEVIS)

1-12 months Internship/Training$2795
13-18 months Internship/Training$2995

Opłata aplikacyjna: 200zł

I rata: 550zł

Opłata za SEVIS: $180

Opłata wizowa: $160 (płatne w PLN, zgodnie z kwotą podaną na stronie ambasady/konsulatu)

CETUSA Placement Program

CETUSA Placement Program

FEE (excluding medical Insurance or SEVIS)

1-6 months Internship/Training$2295
7-12 months Internship/Training$2795
13-18 months Internship/Training$2995

Opłata aplikacyjna: 200zł

I rata: 550zł

Opłata za SEVIS: $180

Opłata wizowa: $160 (płatne w PLN, zgodnie z kwotą podaną na stronie ambasady/konsulatu)

CETUSA Custom Placement Program

CETUSA Custom Placement Program

FEE (excluding medical Insurance or SEVIS)

1-6 months Internship/Training$2295

Opłata aplikacyjna: 750zł

Medical Insurance: $50 per month, SEVIS: $180, Cancellation/Visa Denial: $600, Program Extension or Company Transfers: $595, Selected City Placement: $1000, Selected State Placement: $500

Hospitality/Restaurant Management Placement Program

Hospitality/Restaurant Management Placement Program

FEE (excluding medical Insurance or SEVIS)

1-6 months Internship/Training$2295
7-12 months Internship/Training$2795

Opłata aplikacyjna: 750zł

Medical Insurance: $50 per month, SEVIS: $180, Cancellation/Visa Denial: $600, Program Extension or Company Transfers: $595

AHA: sponsor praktyk i staży tylko w dziedzinie Hospitality and Tourism

Sponsor American Hospitality Academy (tylko dziedzina Hospitality and Tourism)

Opłata aplikacyjna

200PLN

I rata

550 PLN

II rata

$400

Opłata za Program

Opcja I

1-6 miesięcy Internship/Training- $1200

7 miesięcy Internship/Training- $1300

8-12 miesięcy Internship/Training- $1500

Opcja II Pay as you earn*

Część opłat za program wnoszonych jest w trakcie pobytu w USA

Opłata za SEVIS (Student and Exchange Visitor Identification System)

$180

Ubezpieczenie medyczne

$1.19/dzień lub $1.27/dzień opcja do wyboru przez uczestnika

Opłata wizowa

$160 (płatne w PLN, zgodnie z kwotą podana na stronie ambasady/konsulatu)

*Pozostała część opłaty w opcji „pay as you earn” wnoszona jest przez uczestnika programu w trakcie pobytu w USA od następnego miesiąca po rozpoczęciu praktyki/stażu.

Pay as you earn

Opłaty ponoszone przed wyjazdem do USA:

Opłata aplikacyjna1)200PLNWpłata w dniu podpisania umowy
I rata2)550 PLNWpłata po wstępnej akceptacji aplikanta oraz wprowadzeniu do systemu sponsora.
II rata3)$400Wpłata po akceptacji kandydatury przez sponsora amerykańskiego po rozmowie z aplikantem
Opłata za program po akceptacji przez praktykodawcę$800Wpłata po akceptacji i przesłaniu dokumentów przez praktykodawcę/firmę przyjmującą po rozmowie z aplikantem
Opłata za SEVIS (Student and Exchange Visitor Identification System)$180Wpłata po otrzymaniu dokumentu DS.-2019
Ubezpieczenie medyczne$1.19/dzień lub $1.27/dzień opcja do wyboru przez uczestnikaWpłata po otrzymaniu dokumentu DS.-2019
Opłata wizowa$160 (płatne w PLN, zgodnie z kwotą podana na stronie ambasady/konsulatu)Przed wizytą w ambasadzie

 

Opłaty dokonywane po przylocie do USA:

Długość programu

$100 każdego miesiąca w takcie całej praktyki/stażu

(I miesiąc bez opłat)

Sum opłat dokonanych w USA przez okres praktyki w zależności od długości pobytu

Całkowity koszt programu (łącznie z opłatami przed wylotem)

6 miesięcy

$100

$500

$1700

7 miesięcy

$100

$600

$1800

8 miesięcy

$100

$700

$1900

9 miesięcy

$100

$800

$2000

10 miesięcy

$100

$900

$2100

11 miesięcy

$100

$1000

$2200

12 miesięcy

$100

$1100

$2300

Uczestnik może zastrzec za dodatkową opłatą jeden z poniższych warunków (tylko sponsor AHA): $200

 • Aplikant chce odbywać praktykę wspólnie z kolegą/koleżanką,
 • Aplikant chce odbywać praktykę w wybranej lokalizacji: o ciepłym klimacie, na wybranym wybrzeżu zachodnim lub wschodnim, głównych miastach USA
 • Aplikant nie chce odbywać praktyki zlokalizowanej na wyspie
 • Aplikant akceptuje tylko i wyłącznie oferty z zapewnionym zakwaterowaniem
 • Aplikant chciałby odbywać praktykę w jednej z czołowych sieci hoteli, o określonym systemie prowadzenia biznesu.
Warunki uczestnictwa

 

Warunki uczestnictwa w programie Internship/Trainee:

 • Wiek do 35 roku życia.
 • Status studenta lub absolwenta studiów stacjonarnych lub zaocznych (nie mogą to być studia ukończone w USA).
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.
 • Możliwość wyjazdu na okres od 1 do 18 miesięcy.
 • Posiadanie wykształcenia i/lub doświadczenia zawodowego zgodnego z dziedziną praktyki.
Bilety lotnicze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczestników, stworzyliśmy One Globe Fly. Znajdziemy dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę na bilety lotnicze do USA spośród oferty wszystkich dostępnych linii lotniczych. Jako autoryzowana agencja biletów lotniczych, wystawimy Twój bilet lotniczy oraz załatwimy wszystie formalności związane z przelotem.

 

 

Po przylocie do USA możesz polegać na dokładnych informacjach z naszej strony w jaki sposób najłatwiej i najtaniej dotrzeć do miejsca zamieszkania. Dostaniesz od nas pełny wykaz środków komunikacji (metro, autobus, samolot, auto, pociąg) w Stanach Zjednoczonych.

One Globe Fly
mobile: +48 880 963 484
e-mail: bilety@1globefly.pl
1globefly.pl

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Rzetelna informacja jest kluczem do sukcesu, dlatego odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące programu Internship/Trainee USA.
Te najczęściej pojawiające się będziemy na bieżąco dodawać do tego działu.

1. Dlaczego warto wyjechać na program Internship/Trainee?

Staże i praktyki są bardzo dobrą inwestycją w przyszłość.
Odbycie międzynarodowego stażu lub praktyki znacząco pomoże Ci w znalezieniu idealnej pracy,
dodatkowo da Ci znaczącą przewagę przy etapach rekrutacyjnych.
Oprócz zdobytego doświadczenia, możesz przeżyć niezapomnianą przygodę i zobaczyć najciekawsze
zakątki Stanów Zjednoczonych!

2. Czy na praktykach uda mi się zarobić pieniądze?

Większość praktyk jest płatna, jest to zależne od firmy, która oferuje program praktyk.

3. Jestem absolwentem, czy mogę jechać na program Internship?

Internship jest to program przeznaczony dla studentów lub absolwentów, którzy ukończyli naukę w przeciągu 12 miesięcy.
Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane, a maksymalny czas trwania programu wynosi 12 miesięcy.

4. Ile godzin tygodniowo będę pracował?

Jest to zależne od typu oferty, aczkolwiek zazwyczaj jest to od 32 do 40 godzin tygodniowo.
Minimalny wymiar pracy, jaki praktykodawca powinien zapewnić to 32 godziny tygodniowo

5. Czy mogę podjąć pracę będąc na praktykach?

Niestety nie, będąc na praktykach nie można podjąć legalnie drugiej pracy.
Większość praktyk jest płatna, więc nie musisz zdobywać dodatkowych funduszy.

6. W jakim okresie odbywają się praktyki i staże?

Program Internship/Trainee trwa przez cały rok, można więc wyjechać w dowolnym czasie.

7. Na jak długo mogę wyjechać?

Istnieje możliwość wyjazdu od 1 do 12 miesięcy przy programie Internship, oraz od 1 do 18 miesięcy przy Trainee.

8. Jakie praktyki studenckie mogę odbyć w USA?

Jest wiele możliwości odbycia praktyk w USA. Przede wszystkim praktyki muszą być zgodne z kierunkiem studiów.
Najbardziej popularne kierunki to marketing, hotelarstwo i biznes.

9. Czym różni się Internship od Trainee?

Internship jest to program przeznaczony dla studentów lub absolwentów, którzy ukończyli naukę w przeciągu 12 miesięcy. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane, a maksymalny czas trwania programu wynosi 12 miesięcy.

Trainee jest to program przeznaczony dla absolwentów studiów stacjonarnych lub zaocznych będących powyżej 12 miesięcy od daty obrony i posiadających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (zgodnego z kierunkiem studiów i praktyk). Program jest również przeznaczony dla osób, które ukończyły szkołę średnią i posiadają minimum 5 lat doświadczenia zawodowego. Maksymalny czas trwania programu wynosi 12 miesięcy.

Co to jest formularz DS2019?

Pozwolenie na pracę w USA. Dokument równie ważny, co wiza. Cały czas musimy mieć go przy sobie. Najlepiej wpiąć go w paszport i trzymać zawszę ‘pod ręką’. Sprawdzany na lotnisku po przylocie z USA.

Najnowsze oferty pracy

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Masz kod promocyjny?

Twoje dane są chronione i będą wykorzystane wyłącznie do konsultacji Twojego zgłoszenia.

Zapisz się już teraz i skorzystaj z super oferty rat 0%!

Najnowsza OFERTA RATALNA One Globe daje Wam możliwość comiesięcznego odkładania na wyjazd do pracy do USA już dziś! Wystarczy, wybrać jedną z dwóch opcji i zapisać się na program Work & Travel 2016, by spełnić swój sen o Ameryce! Pamiętajcie, im szybciej się zapiszecie, tym większą macie szansę na zdobycie najatrakcyjniejszej posady w wymarzonej części Stanów!

Skorzystaj z formularza – skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na Twoje pytania.

Studencie!

Specjalna oferta stażu w turystyce w USA:

Zapisz się do końca kwietnia 2017 i skorzystaj ze zniżki $200

Spełnij marzenia i rozpocznij profesjonalną karierę w USA!

Dowiedz się więcej

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest